Välkommen till Sacos extra kongress den 23 mars 2021

Sacos styrelse har den 21 december 2020 beslutat att kalla till extra kongress med anledning av att möjliggöra fyllnadsval till vakant styrelsepost.

Praktisk information

Den extra kongressen kommer att genomföras digitalt. Länk till mötet kommer att skickas ut tillsammans med handlingarna. Kongressen inleds kl. 9.00 och avslutas ca. 10.00.