Frågor & svar

Här kan du hitta svar på frågor som du undrar om medlemskap och annat.

Medlemskap

Jag har gått i pension, hur träder jag ur Saco?

Jag ska gå i pension, kan jag fortsätta vara medlem i facket?

Jag jobbat inom staten, vilket är min arbetsplats kontaktförbund?

Förtroendevald

Kurser för förtroendevalda?

Kollektivavtal

Jag är medlem i ett fackförbund, men det finns inget kollektivavtal på mitt jobb. Hur gör jag då?

Var hittar jag mitt kollektivavtal?

Varför har man kollektivavtal?