Eva Ferndahl

Kommunikationschef

Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning, KommunikationTelefon: 08-613 48 32

E-post: eva.ferndahl@saco.se

Mobiltelefon: 070-610 01 19

Eva arbetar som kommunikationschef på Saco

Sök kontakter