Håkan Regnér

Håkan Regnér är Sacos chefsekonom (docent i nationalekonomi) och arbetar med frågor som rör hela samhällsekonomin. I många år har han särskilt analyserat lönebildningen, arbetsmarknadens förändring samt effekter av utbildning.

Sök kontakter