Håkan Regnér

Håkan Regnér är docent i nationalekonomi och arbetar på Sacos samhällspolitiska avdelning med frågor som rör hela samhällsekonomin. I många år har han särskilt analyserat lönebildningen, arbetsmarknadens förändring samt effekter av utbildning.

Sök kontakter