Håkan Regnér

Håkan Regnér är docent i nationalekonomi och arbetar på Sacos samhällspolitiska avdelning med frågor som rör lönebildning. Han har forskat om bland annat inkomsteffekter av högre utbildning, betydelse av högskolevalet samt familjebildningens påverkan på inkomster och rörlighet för kvinnor och män. Håkan har sedan 2003 arbetat i ett projekt med att bygga upp kunskapen om lönebildningen och dess ändrade förutsättningar, samt att analysera konsekvenserna av den decentraliserade lönebildningen.

Sök kontakter