Lena Granqvist

Lena Granqvist är samhällspolitisk chef och är doktor i nationalekonomi. Hon har sedan länge jobbat på Sacos samhällspolitiska avdelning med frågor som rör lönebildning. Hon har tidigare forskat om löneförmåner, löneskillnader mellan kvinnor och män, karriärrörlighet och socialförsäkringar

Sök kontakter