Linda Simonsen

Samhällspolitisk utredare

Är verksam inom: Kansliet, SamhällspolitikTelefon: 08-613 48 65

E-post: linda.simonsen@saco.se

Linda Simonsen är doktor i nationalekonomi och arbetar på Sacos samhällspolitiska avdelning med frågor som rör hela samhället. Hon arbetar bland annat med utbildnings- och forskningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, lön och livslön samt välfärdens förutsättningar och finansiering.

Sök kontakter