Linda Simonsen

Linda Simonsen är doktor i nationalekonomi och arbetar som utredare på Sacos samhällspolitiska avdelning. Hon har forskat om högskolekvalitet, inkomsteffekter av högskoleval samt om kommunal ekonomi och efterfrågan på barnomsorg.

Sök kontakter