Magnus Hedberg

Ledamot i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenTelefon: 08-665 29 13

E-post: magnus.hedberg@akavia.se

Mobiltelefon: 070-665 29 13

Magnus Hedberg är sedan 2013 ledamot av Sacos styrelse och vd på Akavia. Han har en pol.mag. i statsvetenskap och nationalekonomi från Stockholms universitet. Tidigare har han bl a arbetat som samhällspolitisk chef vid Jusek, som kommunikationsdirektör vid Ekobrottsmyndigheten och som politiskt sakkunnig i Finansdepartementet och Statsrådsberedningen. Sedan 2013 är han styrelseledamot i PTK samt vice ordförande i Saco-P.

Sök kontakter