Malin Påhls Hansson

Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.

Är verksam inom: StyrelsenE-post: malin.pahls@saco.se

Mobiltelefon: 0720-78 30 54

Sök kontakter