Matilda Uusijärvi Ek

Press- och opinionsansvarig

Är verksam inom: Kansliet, KommunikationTelefon: 08-613 48 08

E-post: matilda.uusijarvi@saco.se

Mobiltelefon: 070- 718 74 30

Sök kontakter