Matz Nilsson

Ledamot i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenE-post: matz.nilsson@sverigesskolledare.se

Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (6 år-ff)

Tidigare arbeten:
Utbildningsdirektör Malmö stad
Rektor för Vuxenutbildningen i Lund
Bit rektor/Rektor Gymnasieskola i Sölvesborg
Pedagogisk ledare inom SIS
Internationellt arbete

Uppdrag avslutade:
Kommissionär Skolkommissionen
Expert i utredningen avseende Professionsprogram

Uppdrag pågående:
Ordförande för Domarkommittén Bättre skola/SIQ
Studentlitteraturs styrelse

Sök kontakter