Stefan Jutterdal

Ledamot i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenE-post: stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se

Mobiltelefon: 0706249895

Stefan Jutterdal är ledamot i Sacos styrelse sedan 2017 och ordförande i Fysioterapeuterna. Stefan är legitimerad fysioterapeut. Han tog sjukgymnastexamen 1978, forskningsförberedande fördjupningskurs inom sjukgymnastik 1985 och magisterutbildning i ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvården 2005.

Stefan har arbetat som sjukgymnast, chefgymnast, basenhetschef Oskarshamns sjukhus 1980-1994, sjukhusdirektör vid Oskarshamns sjukhus och biträdande sjukvårdsdirektör i norra Kalmar län inom Landstinget i Kalmar län 1995-2001, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län 2001-2011 och som projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting, 2012. Stefan valdes därefter till förbundsordförande i Fysioterapeuterna 2013. Stefan har också haft fleråriga uppdrag inom fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet i Linköping och i Alertrådet inom Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Sök kontakter