Tobias Olsson

Ledamot i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenE-post: tobias.olsson@arkitekt.se

Tobias Olsson är ledamot i Sacos styrelse sedan 2021. Han arbetar som förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter sedan 2014 och har en examen från Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet med inriktning kulturgeografi. Tobias har också en bakgrund i ungdomsorganisationsvärlden och ett tidigare politiskt engagemang på främst lokal nivå.

Sök kontakter