Saco Chefsråd

Saco Chefsråd är ett fristående råd med chefer från olika branscher och med olika professioner. Rådet har bildats för att stärka kunskapen inom Saco om chefers arbetssituation, villkor och strategiska utmaningar. Det bidrar till att vi kan utveckla verksamheten för en stor och viktig medlemsgrupp.

Nyckelord:
Chef

- Jag är mycket stolt och glad över att ha lyckats knyta så kompetenta och erfarna Sacoanslutna chefer till mitt nätverk. Deras engagemang är oerhört viktigt för att vi ska kunna ringa in chefers behov och utmaningar på kort och lång sikt. Det gäller själva uppdraget såväl som drivkrafterna för att bli chef. Det säger Göran Arrius om satsningen.

Saco chefsråd leds av Göran Arrius och kommer att träffas omkring fyra gånger per år för att diskutera chefsfrågor ur ett fackligt och ur ett strategiskt ledarskapsperspektiv.

Saco chefsråd träffades för första gången i oktober 2012.

Saco chefsråd

Göran Arrius, SacoGöran Arrius är ursprungligen sjöofficer men ändrade sin yrkesbana och började arbeta med bank- och försäkringsfrågor. Göran har lång erfarenhet av fackliga frågor, då han under sina anställningar parallellt har haft fackliga förtroendeuppdrag. Tack vare sina olika chefs- och specialisttjänster har han också gedigna kunskaper kring chefsfrågor. Göran Arrius har varit ordförande för Jusek, innan han blev ordförande för Saco 2011.


Helena Hegardt du Rées, Saco chefsrådHelena Hegardt du Rées är bokförläggare och driver ett eget bokförlag, Appell förlag. Hon har en bakgrund som arkitekturhistoriker och är författarutbildad. Sedan 1987 har hon varit verksam i förlagsbranschen, och har bred erfarenhet av förlagsarbete och utgivning inom humaniora, konst, kultur och samhällsfrågor. Helena Hegardt du Rées har tidigare varit förläggare och VD vid Bokförlaget Atlantis, förlagschef och förläggare på SNS Förlag, redaktionschef på Informationsförlaget och förlagsredaktör på Byggförlaget. Hon har också varit chef för den samhällsorienterade bokklubben Speglingar. Till Helena Hegardt du Rées profil hör särskilda kunskaper om grafisk formgivning och om den franska bokbranschen, där hon byggt upp ett omfattande kontaktnät.

Jens Henriksson, Saco chefsrådJens Henriksson är koncernchef och vd för Folksam. Han har tidigare varit vd för Nasdaq OMX Stockholm samt arbetat på Swedbank, IMF och Finansdepartementet. Jens är civilekonom, civilingenjör och fil.lic. i nationalekonomi.

, Saco chefsrådJens Mattsson är generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, sedan 2012. Han har också varit operativ chef och avdelningschef på Karolinska Institutet. Innan dess arbetade han under flera år på SVA, där han bland annat var avdelningschef och ingick i myndighetens ledningsgrupp. Han är docent i molekylär parasitologi och disputerad i mikrobiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där han också har varit biträdande prefekt.

Stig Orustfjord , Saco chefsrådStig Orustfjord har tidigare varit Generaldirektör för Livsmedelsverket och statlig utredare och överdirektör vid Försäkringskassan. Stig har också arbetat som försäkringsdirektör vid Riksförsäkringsverket samt varit chef för äldre- och handikappomsorgen i Stockholms stad. Nu är Stig Generaldirektör på Regeringskansliet. 
Porträtt Christina Rapp Lundahl Christina Rapp Lundahl är Kommundirektör i Järfälla kommun, tidigare stadsdelsdirektör på Södermalm och Norrmalm. Hon har haft ledningsfunktioner inom Arbetsmarknadsverket, Uppsala kommun och Södertälje kommun samt varit sekreterare i två statliga utredningar. Tidigare har hon jobbat inom Näringsdepartementet och UD. Christina sitter i styrelsen för Södertörns högskola. Hon har examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Björn Åkerman, Saco chefsrådBjörn Åkerman är civilingenjör inom elektroteknik och har varit med om att bygga och utveckla flera framgångsrika företag – ofta med stort innehåll av kreativitet och innovation. Björn har haft ett flertal ledande positioner, bland annat som VD och medlem i koncernledningar och styrelser. Björn arbetar sedan 2003 som managementkonsult på Management Partners med specialområden inom strategi- och affärsutveckling samt innovationsfrågor.

Kontaktpersoner

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se

08-613 48 66

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV