”Företagsledare måste vara duktiga på att utnyttja internet”

Björn Åkerman har arbetat som ledare i flera framgångsrika företag. Innovation och kreativitet har alltid stått i fokus. I vårt samtal med Björn berättar han hur ledarskapet förändras i en kreativ miljö, varför han ser upp till Leif Östling och vad som kommer att krävas av framtidens företagsledare.

Publicerad: Torsdag 25 okt 2012

Nyckelord:
Chef

Berätta om hur du blev chef.
Jag hade arbetat under åtta år på mitt första företag, SattControl. Vid den tidpunkten hade jag arbetat som både systemingenjör och projektledare. När sektionschefen slutade för att starta eget var jag det naturliga valet som efterträdare.

Vilka utmaningar mötte du i början av din chefskarriär?
För mig handlade mycket om att hitta en god balans mellan att vara ute hos kunder och att vara en närvarande chef. Det tog också litet tid för mig att lära mig delegera uppgifter till mina medarbetare.

Tycker du att chefsutbildningar är nyttiga?
Ja, jag har lärt mig mycket av de utbildningar jag har haft förmånen att delta i. Men jag tror inte att utbildningar råder bot på dåliga chefer. Att välja rätt person som chef från början är viktigare än utbildning. Dessutom är ju utbildningens utformning helt avgörande för att resultatet ska bli långsiktigt bra. Jag tror även att umgänget med andra deltagare kan vara lika viktigt som själva innehållet i utbildningen.

Precis som utbildningar finns det många böcker om ledarskap – vilken är den bästa du har läst?
Good to Great av Jim Collins. Den tar upp viktiga och intressanta aspekter - speciellt på ledarskapet - som stämmer väl överens med mina erfarenheter om hur man utvecklar ett framgångsrikt företag.

Apropå dina erfarenheter. Vad är det svåraste som chef i en miljö som präglas av kreativitet och innovation?
Det är att hitta rätt balans mellan den struktur, ordning och reda som behövs för att säkerställa utlovade leveranser och den kreativitet och frihet som behövs för att kunna skapa innovationer. Och att ha det mod som krävs för att våga vara annorlunda och släppa fram de kreativa krafterna hos medarbetarna - alla kan vara kreativa!

Vilka särskilda utmaningar möter ledare i privat sektor?
I första hand gäller det att inse att vi lever i en värld med global konkurrens. Det i sin tur kräver att man måste satsa på att skapa en kreativ kultur. En ledare bör också ha stor tolerans mot den nya generationens olika behov om man vill behålla dem som medarbetare. Vi vet att lön betyder mindre för dem än möjlighet till utveckling och utrymme för eget ansvar.

Du nämnde den nya generationen. Vad kommer att krävas av framtidens företagsledare för att bli framgångsrika i sina roller?
Framtidens företagsledare bör ha ett coachande förhållningssätt med syfte att motivera och engagera sina medarbetare för att få ut bästa möjliga arbetsprestation - framtidens ungdomar och föräldrar kommer att ha många andra aktiviteter som pockar på deras tid och uppmärksamhet. Företagsledaren bör ha en hög känsla för mångfald och olikheter. I en global konkurrenssituation är det även viktigt med en internationell inriktning och förståelse för andra kulturer. Det handlar om att vara lyhörd för och kunna genomföra förändringar. Därtill måste framtidens företagsledare vara duktiga på att utnyttja Internet för att skapa nya affärsmodeller och kunna hantera de nya kommunikationsformer som nätet erbjuder.

Du har arbetat med chefsfrågor länge, vilka är dina viktigaste tips till yngre chefskollegor?
Du måste tycka om människor och stimuleras av att se dina medarbetare växa. Det är viktigt att du är trygg i dig själv. Det är bra att öka självinsikten genom personlighetsanalyser. Det är även värdefullt att så tidigt som möjligt komma i kontakt med en erfaren mentor.

Om du måste välja, vilken är den roligaste chefsutmaningen – att förvalta en etablerad verksamhet eller bygga något nytt?
Jag tycker att det är roligast att bygga något nytt och jag är glad att jag haft förmånen att få göra det några gånger under min yrkesverksamma tid. Men även en etablerad verksamhet behöver utvecklas - det är en minst lika stor utmaning!

Vem är din främsta förebild som ledare och varför?
Min främsta förebild som ledare är Leif Östling, tidigare VD för Scania. I en tuff bransch med hög konkurrens har han lotsat Scania till ett av de mest framgångsrika företagen inom lastbilssektorn. Han har under denna resa skapat väsentliga värden för såväl kunder, ägare som personal. Scania har under Leifs tid utvecklat en unik kultur baserad på kreativitet och innovation.

Vad tror du att du kan bidra med till Saco chefsråd?
Genom att jag har haft ett flertal olika chefsroller i varierande verksamheter och även som konsult och styrelsemedlem kunnat utvärdera chefsrollen utifrån, har jag skilda perspektiv på ledarskapet och vad som krävs för att man skall bli en bra ledare. Detta och insikter i hur man som ledare bygger framgångsrika företag tror jag kan vara mina främsta bidrag till chefsrådet.