”Uppmuntra dem som har ledarskapstalang”

Chefsutbildningar är bra och fler förebilder är viktigt för framtidens rekrytering av nya chefer. Det säger Lena Ekelius, nyvald i Saco chefsråd. I rådet vill hon bidra med kunskap om och erfarenhet av ungt ledarskap. Hon vill också lyfta villkoren för ledare i hälso- och sjukvården.

Publicerad: Onsdag 17 okt 2012

Nyckelord:
Chef

Berätta om hur du blev chef.
Jag blev förtroendevald till ett chefsuppdrag. Jag var verksam inom organisationen Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och kände att jag kunde tillföra mer. Jag kandiderade till ordförandeposten och blev vald i mars 2009. Uppdraget innebar att leda en styrelse, vara "VD" för kansliet och de anställda där och att leda organisationen med cirka 9000 medlemmar.

Vad var det som fick dig att söka en ledarroll?
Jag ville stärka SYLF:s roll som en attraktiv samarbetspart inom hälso- och sjukvården. Dessutom drivs jag av att coacha och leda medarbetare till att utföra ett bra jobb. Personligen kände jag att uppdraget skulle utveckla mitt eget ledarskap och ge mig viktiga verktyg och värdefull erfarenhet.

Du har ju blivit utsedd till Framtidens ledare i läkarkåren. Varför just du?
Jag har jobbat för att ledar- och chefsfrågorna inom vården måste få större utrymme. Det är en viktig anledning. En annan är att jag har ifrågasatt hierarkier och kulturer inom vården rörande synen på yngre medarbetare och på vem som "får bli" chef.

Apropå yngre medarbetare. Du har själv varit ung chef, hur tror du att man ska motivera andra unga att också axla ett chefsansvar?
Det finns många saker man kan göra. Förebilder är viktigt. Men också traineeprogram. Det handlar mycket om att uppmuntra dem som har båda vilja och fallenhet för ledarskap. Fortlöpande utbildning och fler instegsposter för att introducera en framtida chefskarriär tidigt i arbetslivet.

Vilken är den största utmaningen för framtidens chefer?
Att attrahera och möta kommande generationers medarbetare och möta dessa på deras villkor. Idag och framöver kommer medarbetare i högre grad att vilja ha feedback, att känna att de ständigt utvecklas och de kommer vara mer benägna att byta jobb ofta. En annan utmaning är att teknologi och kunskapsflödet kommer att fortsätta accelerera – då gäller det att hänga med.

Vi byter ämne till böcker. Om man bara ska läsa en bok om ledarskap, vilken ska man läsa då?
"Long walk to freedom" av Nelson Mandela. Mandela är en fantastisk människa och min främsta förebild som ledare. Genom intelligens, tro, vilja och ledaregenskaper har han inte bara lett ett land utan också förändrat synen på förtryck och ojämlikhet för all framtid. Han har visat att man aldrig ska ge upp om man tror på sin sak.

Chefsutbildningar, då. Tycker du att de är viktiga?
Ja, det är bra med chefsutbildningar. Jag tror dock att det är viktigt att börja i rätt ände. Man börjar med att lära sig och utvecklas som medarbetare och ledare på arbetsplatsen. Därefter bygger man på med en managementutbildning. Jag vill också slå ett slag för att ledarskapsutbilda flera personer i organisationen. Jag anser att det ligger i varje chef och ledares uppdrag att se till att det finns någon eller helst några individer som är beredda på att ta över ett ledarskap på olika nivåer. På SYLF arbetade vi med ett projekt som kallades "Vem ska bli chef efter dig?".

Du har sagt att du vill förbättra vården på ett övergripande plan. Hur ska du åstadkomma det?
Jag tänker att jag genom att vara ledare och chef kan få ett större inflytande och utföra vård genom andra och på sätt hjälpa och förbättra mer än om jag endast vore kliniskt verksam läkare.

Vad tror du att du kan bidra med till Saco chefsråd?
Jag hoppas att jag kan tillföra kunskap om ledarskapet och villkoren för ledare och chefer inom hälso- och sjukvården och om ungt ledarskap. Dessutom vill jag gärna verka för att Saco arbetar aktivt för att ännu fler akademiker ska vilja bli duktiga chefer och ledare. Traineeprogram eller liknande skulle vara en bra åtgärd.