En vägledning för invandrade akademiker

På Omstart får du en genväg till bättre kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Omstart är en webbplats för dig som är invandrad akademiker. Vi har samlat information om svensk arbetsmarknad för dig som är utbildad på universitet eller högskola i ett annat land än Sverige. Läs om vad du kan göra för att hitta ett kvalificerat arbete eller en kompletterande utbildning. Du får också många tips och länkar till flera andra relevanta webbplatser.

270 000 personer, eller en femtedel av alla med högre utbildning i Sverige, är födda utomlands. De flesta invandrade akademiker har idag ett arbete, men vägen till att etablera sig inom sitt yrkes- eller utbildningsområde kan vara lång, krokig och oviss. Utlandsfödda akademiker är i något högre grad än inrikes födda akademiker arbetslösa eller har jobb under sina kvalifikationer.

Samlad och unik information till invandrade akademiker

Det kan vara ett problem för invandrade akademiker att hitta tillbaka till sitt yrkes- och utbildningsområde i Sverige. En plats med relevant och samlad information om arbetsmarknaden kan därför vara ett stöd. Tanken med Sacos och Sacoförbundens satsning på invandrade akademiker och Omstart är att göra det lättare att hitta just den information. Omstart är en unik webbplats som innehåller allt från allmän information om den svenska arbetsmarknaden till specifika uppgifter om sådant som är viktigt att veta för olika yrkesgrupper.

Tips och råd

Omstart vänder sig till dig som är invandrad akademiker med utländsk utbildning och som ännu inte har etablerat dig inom ditt yrkes- eller utbildningsområde i Sverige. Informationen på Omstart handlar om vad du kan göra själv men du hittar också tips på hur du kan få hjälp med att hitta ett arbete där du får nytta av just din utbildning, kompetens och erfarenhet. Det handlar om tips till dig som vill bli bättre på svenska, ska söka jobb, vill starta eget företag eller behöver söka ett arbetstillstånd. Du får också information om svensk arbetsmarknad, hur du kan få din kompetens validerad eller din utbildning bedömd, information om det svenska utbildningssystemet och om möjligheterna att komplettera din utbildning i Sverige.

Omstart innehåller också uppgifter om de förutsättningar som gäller inom en lång rad av Sacoförbundens olika yrkes- och utbildningsområden, information om vad ditt yrke eller din utbildning innebär i Sverige samt vad som krävs för att få utöva ditt yrke. För vissa yrken krävs exempelvis legitimation som utfärdas av någon av de statliga myndigheterna. Målsättningen är att all information på Omstart ska vara relevant och lättläst.