Opinion & fakta

Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, utredningar, konferenser och möten kämpar vi för att utbildning ska löna sig. I praktiken innebär det att vi utvecklar och förbättrar, förutsättningar, arbetsliv och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar alltid utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad

En förutsättning för att akademiker ska orka jobba längre är ett hållbart arbetsliv, där den psykosociala arbetsmiljön är särskilt viktig. Hur ska vi hålla oss friska från student till pensionär och kunna utvecklas för att nå vår fulla potential under hela yrkeslivet? Traditionella fackliga frågor om anställningsvillkor och arbetsmiljö blir allt viktigare då arbetsmarknaden blir tuffare och arbetsklimatet hårdare med hot och våld som dagliga ingredienser i många akademikers arbetsliv.

Visa fler