Pressfriheten måste värnas

Pressfriheten måste värnas och försvaras, skriver de tre ordförandena för LO, TCO och Saco idag i ett gemensamt uttalande angående domen mot de fängslade svenskarna i Etiopien, Martin Schibbye och Johan Persson.

Publicerad: Onsdag 21 dec 2011

Uttalande

Domen idag mot journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson i Addis Abeba är mycket allvarlig då de befann sig i Etiopien på ett journalistiskt uppdrag. Deras och andra journalisters möjligheter att arbeta är en förutsättning för pressfriheten som alltid måste värnas och försvaras. Vi välkomnar regeringens uttalande för Martin Schibbyes och Johan Perssons sak, och uppmanar alla att inte spara några ansträngningar att få dem försatta på fri fot.

LO
Wanja Lundby-Wedin

TCO
Eva Nordmark

Saco
Göran Arrius

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10