Sänkta avgifter - högre pension

Över en miljon anställda kommer få högre pensioner. Det är resultatet av arbetet som de kommunala avtalsparterna gemensamt utfört. De nya villkoren för bolagen innebär förutom sänkta avgifter även krav på framtida möjlighet att flytta pensionskapitalet.

Publicerad: Fredag 9 sep 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Från den 1 januari 2012 sänks avgifterna i tjänstepensionsavtalet KAP-KL och 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting kommer därför att få en högre pension. Det är resultatet av arbetet som de kommunala avtalsparterna gemensamt utfört. De nya villkoren för bolagen innebär förutom sänkta avgifter även krav på öppenhet och jämförbarhet avseende bland annat produkternas avgifter och avkastning samt krav på framtida möjlighet att flytta pensionskapitalet.

Avtalsparterna har genom sitt arbete förbättrat villkoren för de anställdas placering av avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Det handlar om en årlig placering av cirka 13 miljarder kronor för 1,1 miljoner anställda.

Målsättningen med arbetet har varit att de anställda ska få en högre pension. För att nå detta har ett antal nya villkor ställts upp för de bolag som från 2012 vill vara med. Alla bolag som önskar vara med och som uppfyller anslutningsvillkoren får delta som valbart alternativ i KAP-KL.

  • De avgiftsnivåer som försäkringsbolagen får ta ut för kapital- och fondförvaltning begränsas kraftigt från och med den 1 januari 2012. Avgiftsnivåerna och villkoren sänks nu till vad som gäller på övriga arbetsmarknaden.
  • Avgiftsnivåerna sänks även för tidigare intjänat pensionskapital från 2014. Då införs även rätten att flytta sitt pensionskapital från ett bolag till ett annat.
  • Förbättrad information till de anställda om bolagens utbud gör det enklare att jämföra både avgifter och villkor, exempelvis livslängdsantaganden, inför placering av pensionskapitalet. Detta förväntas, tillsammans med ökad transparens av bolagens produkter, leda till ökad konkurrens mellan de deltagande bolagen.
  • Vi är mycket glada över att så många bolag valt att vara med trots våra tuffa villkor och hoppas att de nu ska kunna erbjuda de anställda bra försäkringsprodukter med låga avgifter. Samtidigt har vi försökt underlätta jämförelsen mellan bolag och produkter och infört en möjlighet att flytta pensionskapital från ett bolag till ett annat, säger parterna.

Följande bolag kommer att delta:

AMF Pensionsförsäkring AB
Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)
Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ)
Folksam ömsesidig livförsäkring
Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
KPA Pensionsförsäkring AB
Länsförsäkringar Fondliv AB
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Nordnet Pensionsförsäkring AB
SPP Liv Fondförsäkring AB
SPP Livförsäkring AB
Swedbank Försäkring AB

Avtalsparterna:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)samt Arbetsgivarförbundet Pacta

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) – En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för 14 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor. OFRs kommunala medlemsförbund organiserar tillsammans ca 450 000 anställda.

Svenska Kommunalarbetareförbundet
AkademikerAlliansen – En organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn med 17 Saco-anslutna förbund.

För mer information kontakta:

Niclas Lindahl (SKL/Pacta) Mobil 072-728 31 39
Åsa Forsberg (OFR) Mobil 070-682 93 81
Anne-Maria Carlsgård (Kommunal) Mobil 070-310 01 29
Ossian Wennström (AkademikerAlliansen) Mobil 070-945 00 23