500 chefer besökte Saco chefsdag

500 Sacochefer på ett fullsatt Chinateatern. Det var förutsättningarna när Saco chefsdag arrangerades för första gången. Inspirerande föreläsningar och en spännande paneldiskussion ramade in temat för dagen; chefs- och ledarskap mellan ambition och verklighet.

Publicerad: Fredag 16 nov 2012

Nyckelord:
Chef

Att chefsfrågor är angelägna bland Sacos medlemmar råder det inga tvivel om. När Sacos ordförande Göran Arrius greppade micken för att hälsa alla besökare välkomna var det nedre etaget på Chinateatern i Stockholm fullsatt. I publiken satt det nära 500 stycken förväntansfulla chefer och ledare, spridda över i stort sett samtliga 22 Sacoförbund.

Astrid Boisen, författare till boken "Kokbok för chefer", modererade eftermiddagen och började med att presentera Stefan Söderfjäll, fil. dr, konsult och en av Ledarskapscentrums grundare. Under Söderfjälls dragning stod behovsanpassat ledarskap i fokus. "Varför gör vi som vi gör, det är motivationens kärnfråga", slog han fast innan han presenterade vilka drivkrafter som ligger bakom varför vi går till våra arbeten och utför våra uppgifter. Slutligen konstaterade han att ett bra ledarskap möter tre olika medarbetarbehov: att känna sig kompetent, att känna samhörighet och att vara autonom.

Efter Stefan Söderfjäll intog Mats Tyrstrup scenen och rev ner skratt från publiken rakt igenom hela föreläsningen. Igenkänningen var stor när Tyrstrup berättade om att medarbetare notoriskt tror att chefer vet mer än de säger och om dåliga samveten som man aldrig hinner med. Han visade även hur chefer sällan har tid att utöva ledarskap eftersom chefsrollen till största delen är operativ. Under hela föreläsningen återkom han till att det reaktiva/proaktiva ledarskapet inte längre är relevant.

Efter kaffepaus och högljutt sorl från minglande chefer hade det blivit dags för ett panelsamtal. Astrid Boisen ställde frågorna och Lena Olving, Palle Lundberg, Maria Lindfeldt och Martin Tiveus svarade. Samtalet kom att handla om allt ifrån mod till delegering och autentiskt ledarskap. Diskussionerna var givande och erfarenhetsutbytet stort. Samtliga i panelen var överens om att bra chefskap kräver stor självinsikt. De tyckte också att chefer behöver bli ännu bättre på att delegera frågor och på att kommunicera de beslut de fattar.

Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg avslutade dagen genom att föreläsa utifrån skriften "Cheferna – en svensk kulturtillgång". I boken berättar Wetterberg varför det svenska chefskapet är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Läs mer om boken här.

Under seminariet delades synpunkter och kommentarer på Twitter, via hashtagen #sacochef. Nedan hittar ni några utdrag.

"Planera oplanerad tid". Så enkelt och bra. – Johan Edlund

Strunta i karriärplanering, det går inte, planera kompetens avslutar Olving. Får applåder. Har Saco skaffat en bundsförvant? – Karin Linder

Lena Olving, (vice vd Saab) gör bokslut av dagen innan hon somnar "vad har jag gjort bra idag, vad hade jag kunnat göra bättre" – Helena Mella

Att invadera Kuwait är ingen typisk mänsklig erfarenhet. Vilka förebilder är egentligen användbara i vardagen? Mats Thyrstrup – Lena Linnerborg

Lägger ledare och chefer sin tid på rätt saker? För mycket smått, operativt och händelsestyrt? Eller tid för strategisk v-het? – Peter Henriksson

Får inspiration på Saco Chefsdag tillsammans med nära 500 andra chefer. Bra facklig medlemsförmån! – Jon Stenbeck