AEA komplement till Arbetsförmedlingen

Vi har föreslagit att Akademikernas Erkända A-kassa, AEA, ska få möjlighet att förmedla arbete. Vi tror att med den kunskap som AEA har om just akademikernas arbetsmarknad så skulle alla tjäna på en regelförändring.

Publicerad: Söndag 1 jul 2012

Matchningen av akademiker skulle optimeras. Inte bara de personer som berörs utan hela samhället tjänar på att utbildning leder till jobb som motsvarar den akademiska kompetensen.

Förslaget innebär inte att vi tycker att arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen gör ett dåligt jobb. Att försöka hjälpa allt från långtidsarbetslösa, som saknar godkända betyg från grundskola och gymnasium, till högutbildade akademiker är en omöjlig uppgift.

Arbetsförmedlarna gör ett utmärkt jobb med de förutsättningar de har. Om även AEA fick förmedla jobb skulle det vara ett komplement som skulle lätta Arbetsförmedlingens börda.

Dessutom tycker vi att det är rimligt att vi får en möjlighet att vara med och påverka arbetslösheten i vår a-kassa. Hur många som går arbetslösa påverkar avgiften till kassan. Därför är det rimligt att vi får en chans att hjälpa till att hålla uppe sysselsättningen bland a-kassans medlemmar.

Göran Arrius, ordförande i Saco och i AEA.
Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare i AEA.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10