Därför är vi partipolitiskt obundna

Sacoförbundens medlemmar avgör själva vilket parti de vill rösta på. Saco fokuserar i stället på frågor som rör akademikernas villkor på arbetsmarknaden.

Publicerad: Måndag 28 maj 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Fackförbundens koppling till partipolitiken är omdiskuterad. En del fackförbund väljer att tydligt ta ställning för ett visst politiskt parti.

Saco har valt en annan väg. Förbundens medlemmar avgör själva vilket parti de ska rösta på. Vi koncentrerar oss istället på frågor som rör akademikers anställning, utbildning, forskning och arbetsmarknad.

Den partipolitiska obundenheten gör det möjligt för oss att diskutera med samtliga partier på lika villkor. Det ökar vår trovärdighet och gör att våra ståndpunkter får större tyngd i debatten, något som gynnar Sveriges akademiker.

Att vi är partipolitiskt obundna betyder dock inte att vi avstår från att engagera oss i samhällsfrågor. Genom att debattera och skapa opinion ökar vi förståelsen för akademikers villkor och vikten av akademisk kompetens.

Det är givetvis inte bara Saco som står över partipolitiken. Det gäller även våra 22 medlemsförbund.

Vill du veta mer om vad Saco gör och tycker i olika frågor? Klicka här.