Därför lämnar fartygsbefälen Saco

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda, SBF-O, tvingas lämna Saco efter att ha brutit mot organisationens stadgar. Beslutet fattades på tisdagens extrakongress.

Publicerad: Tisdag 31 jan 2012

Ett hundra kongressombud hade samlats i Spårvagnshallarna i centrala Stockholm för att ta ställning till SBF-O:s framtid inom Sacofederationen.

Bakgrunden är att Sveriges Fartygsbefälsförening förra året gick samman med Sveriges Sjöbefälsförbund och bildade SBF-O, som en del av Ledarna.

Det innebär ett brott mot Sacos stadgar då Ledarna är ett konkurrerande förbund, enligt Sacos styrelse som inför extrakongressen hade yrkat på uteslutning.

Ordförande Göran Arrius inledde kongressen med att klargöra att fartygsbefälen alltid visat lojalitet med Saco och att yrkandet om uteslutning endast grundar sig på samgåendet med Sjöbefälsförbundet.

- Vi har samlats här i dag för en extrakongress, men det är också en extraordinär kongress. I dag är det första gången i Sacos historia som vi beslutar om uteslutning av ett förbund, sade han innan han redogjorde för händelserna som lett fram till beslutet.

Fartygsbefälen har hela tiden varit medvetna om Sacos inställning i frågan, enligt Göran Arrius. Sacos stadgekommitté gav den 7 september besked om att SBF-O inte skulle ses som självständiga och att det då vore skäl för uteslutning. Trots det gick organisationerna ihop kort därpå.

Vid den efterföljande omröstningen blev röstsiffrorna 97 röster för uteslutning, en mot och två nedlagda röster.

- Beslutet är fattat och det är ett mycket sorgligt beslut. Det har verkligen inte varit lätt för styrelsen att komma fram till det här, sade Göran Arrius och fortsatte:

- Samtidigt vill jag hälsa SFB-O hjärtligt välkomna tillbaka till Saco igen i framtiden om det är så att föreningen ändrar sig.

Beslutet om uteslutning träder i kraft med omedelbar verkan.