”En bra chef har ett stort intresse för andra människor”

Jan Salestrand arbetar på Försvarsmakten och är chef för Ledningsstaben inom Högkvarteret. Han är även ledamot i Saco chefsråd. I vårt samtal med Jan berättar han om särskilda ledarskapsutmaningar i militär verksamhet, varför chefsutbildningar är nödvändiga och hur han arbetar för att utveckla sig själv som ledare.

Publicerad: Tisdag 18 dec 2012

Nyckelord:
Chef

Berätta om hur du blev chef.
Jag halkade in i chefskarriären på ett bananskal. Det var inget jag planerade, men jag fick jobb i militären och ganska snart arbetade jag som truppbildare inom flygvapnet. På den vägen är det.

Tror du att det finns vissa personlighetsdrag som är återkommande hos chefer?
Jag tror inte att någon är född att vara ledare. Det är snarare något man lär sig. Men det kräver givetvis vissa grundläggande personlighetsdrag där ett stort intresse för andra människor förmodligen är det allra viktigaste. Utöver det måste man vara nyfiken och ständigt vilja lära sig mer för att kunna tillgodogöra sig mycket information.

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
Mina styrkor är just intresset för människor kombinerat med att jag är engagerad och utåtriktad. Tydlighet och integritet är också viktiga delar av mitt ledarskap. Om jag ska vara självkritisk är jag inte alltid en god lyssnare och ibland drar jag för snabba slutsatser. Man kan nog sammanfatta mina dåliga sidor som otålighet.

Hur utvecklar du dina svagare sidor?
Jag försöker ständigt träna flexibiliteten. Den handlar om ständig utveckling, dels genom utbildning, dels genom feedback. Jag tror även att det handlar om ålder till viss del. Desto äldre jag har blivit, ju mindre digital syn har jag på saker och ting. Jag resonerar väldigt sällan i ja eller nej eller i svart eller vitt. Det finns nyanser i alla lösningar. Det är en förmåga som jag har tränat upp över tid.

Om man bara ska läsa en bok om ledarskap, vilken ska man läsa då och varför?
Jag är ingen stor bokkonsument. Men om jag ändå ska nämna några ger Försvarsmakten ut två egna böcker – "Pedagogiska grunder" och "Direkt ledarskap". Dessa tycker jag är väldigt bra. Och biografier, de är alltid intressanta.

Vad tycker du om chefsutbildningar?
I ett militärt system är de helt nödvändiga. Upprepade utbildningar präglar hela den militära karriären. Det är en naturlig del av verksamheten. Vi lever i en omvärld som är snabbt föränderlig och då gäller det att hänga med för att fortsätta vara en bra ledare med stor självinsikt. Tillsammans med medarbetarundersökningar där varje chef i verksamheten får direkt återkoppling på sitt ledarskap är utbildningar en viktig del av chefskapet.

Apropå militära system. På vilket sätt tror du att chefskapet skiljer sig i Försvarsmakten jmf med andra organisationer?
Inte så mycket i den administrativa delen av verksamheten. Många tidigare medarbetare som har lämnat Försvarsmakten återfinns i princip alla olika delar av samhället. Däremot är det svårt att hitta en parallell till dens strikt militära delen av samhället. Just det militära ledarskapet är väldigt direkt. I en modern kontext måste man klara av att kombinera en modern syn på ledarskap med de väldigt tydliga hierarkiska nivåer som verksamheten vilar på.

Vad kommer att krävas av framtidens chefer?
Jag var på ett seminarium för ett par år sedan där man pratade om den nya generationen medarbetare. En sak som fastnade var att tydlighet i ledarskapet kommer att vara lika viktigt i framtiden som det är idag. Det står sig över tiden. Jag tror också att lyhördhet kommer att få allt större betydelse. Det handlar om en förmåga att anpassa till människors behov för att skapa en så motiverande arbetssituation som möjligt. I den offentliga sektorn kommer vi aldrig att vara löneledande. Därför måste vi skapa andra attraktiva värden utöver intressanta arbetsuppgifter.

Har du någon förebild?
Jag har haft många chefer med många olika egenskaper. De som jag har tyckt bäst om har varit duktiga på att entusiasmera och skapa tilltro. Jag är inte särskilt mycket för att peka ut idoler utan tror att det finns något att lära hos alla.

Vad tror du att du kan bidra med till Saco chefsråd?
Jag har varit chef under lång tid och på många nivåer. Just den erfarenheten tar jag med mig in i rådet.