EU:s finansministrar lyssnar på facklig kritik – lönerekommendationer ströks

Efter Sacos, LO:s och TCO:s kritik har EU:s finansministrar strukit kommissionens kritiserade rekommendationer om lägre svenska ingångslöner.

Publicerad: Måndag 25 jun 2012

Nyckelord:
Lön & livslön

Den 30 maj presenterade EU-kommissionen sina så kallade landsspecifika rekommendationer, vilka är en del av den europeiska planeringsterminen för ökad samordning av medlemsländernas ekonomier. Inom ramen för dessa rekommendationer fanns ett förslag till uppmaning om ökad löneflexibilitet i EU:s ekonomiska rekommendationer till Sverige. Kommissionen ansåg att lägstalönerna bör sänkas och att anställningsskyddet ses över.

Saco, LO och TCO agerade starkt mot detta med hänvisning till att ett sådant förslag riskerar att leda till att EU lägger sig i den svenska lönebildningen, bland annat via en debattartikel i Dagens industri den 18/6. Nu har rådet tagit hänsyn till fackförbundens kritik och lönerekommendationerna till Sverige har strukits efter att EU:s finansministrar spikat rekommendationerna på midsommarafton. En seger för finansminister Anders Borg som hade gjort fackförbundens kritik till sin egen.

Enligt fackligt.eu har rådet accepterat att i Sverige är det arbetsmarknadens parter som är ansvariga för lönebildningen och att en statlig inblandning därför är olämplig.

Rekommendationerna ska nu godkännas vid EU-toppmötet 28-29 juni för att slutligen formellt antas av ministerrådet i juli. De ligger därefter till grund för nationella beslut om statsbudgetar och strukturreformer. Euroländer som inte följer råden riskerar att dömas till böter.