Frihet lockar företagsamma akademiker

Större frihet och självbestämmande. Det är anledningarna till att akademiker i Norden startar eget, enligt forskning som presenterades på Sacos konferens ”Så skapar vi tillväxt”.

Publicerad: Fredag 20 jan 2012

Nyckelord:
Företagande

Ett hundratal deltagare från Sverige, Norge och Danmark hade den 19 januari samlats i Stockholm för att ta del av resultat från forskningsprojektet " Så skapar vi tillväxt ".

Bakom projektet står Saco tillsammans med sina systerorganisationer, danska AC och norska Akademikerne.

Och ordet för dagen var entreprenörskap. Vilka drivkrafter finns det, vilka är hindren och vad kan politiker och andra aktörer göra för att få fler akademiker att ta steget?

Trots sina olika skatte- och välfärdssystem är likheterna stora mellan länderna. I alla fall när det gäller akademikernas motiv till det egna företagandet. Det är viljan att bli sin egen chef som styr, en längtan efter en frihet att själv bestämma över sin arbetstid.

Forskningen visar också att nordiska akademiker som startar företag är äldre än entreprenörer utan högre utbildning. De har dessutom ofta en traditionell anställning i bagaget.

Genomgående för de tre länderna är också att det akademiska företagandet är en mansdominerad syssla. Endast var femte akademiskt tillväxtföretag i Sverige drivs av en kvinna, trots att en majoritet av de nyutexaminerade är kvinnor i dag.

Men det finns också skillnader, förklarade Mette Mønsted vid Handelshögskolan i Köpenhamn som ingår i projektgruppen.

- Sverige och Norge har en stor andel deltidsföretagare bland akademikerna. Så är inte fallet i Danmark, utan där är man företagare på heltid. I Danmark är även den största gruppen akademiska företagare samhällsvetare, medan den består av tekniker och naturvetare i de två andra länderna, sade hon.

Även de upplevda hindren mellan länderna ser olika ut. I Norge handlar det om bristande socialt skyddsnät, i Danmark om osäkra kundunderlag och i Sverige om tidsbrist och osäkra inkomstmöjligheter, enligt Mette Mønsted.

En av talarna vid konferensen var näringsminister Annie Lööf (C). Hon inledde med att berömma initiativet till konferensen och betona vikten av att analysera akademikernas förutsättningar att starta eget.

- Jag som näringsminister brinner för att Sverige ska bli ett mer entreprenöriellt land. Ett land där fler svenskar vill och vågar starta och driva företag, sade hon.

Annie Lööf menade också att innovationsbegreppet måste breddas. I dag förknippas ordet innovation ofta med teknik medan det lika gärna kan handla om tjänster inom den offentliga sektorn, som vård och utbildning. Och där spelar akademiker en stor roll, enligt näringsministern.

- Vi behöver akademiker som startar företag. Trösklarna för företagande måste sänkas och det ska bli lättare att kombinera föräldraskap och företagande, sade hon och fortsatte:

- I dag finns det en rädsla för att starta eget och vi vill därför utjämna skillnaderna i trygghetssystemen mellan att vara anställd och egenföretagare.

Annie Lööf poängterade även vikten av entreprenörskap i den högre utbildningen och öppnade för ett system där högskolor som samarbetar med det lokala näringslivet ska premieras.

En annan av talarna på konferensen var Jonas Gabrielsson, lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han har ansvarat för den svenska delen av forskningsstudien.

Jonas Gabrielssons studier visar att drygt sex procent av de svenska akademikerna är så kallade kombinatörer, det vill säga de kombinerar företagande med anställning. Hans siffror visade också att de akademiska företagen växer. Av heltidsföretagarna planerar hälften att utöka verksamheten och 16 procent att anställa personal, enligt Jonas Gabrielsson.

Han passade även på att slå hål på myten om att akademisk utbildning inte skulle vara till nytta för entreprenörer. Hela 94 procent av heltidsföretagarna i studien arbetar med det som de är utbildade för. Drygt hälften uppgav att utbildningen gett dem kunskap som varit till nytta i rollen som företagare.

- En akademisk utbildning leder till två typer av kompetens. Dels den professionella, dels den analytiska. Så oavsett om du jobbar med det som du är utbildad för eller inte så har du sannolikt dragit nytta av din analytiska förmåga i din roll som entreprenör, sade Jonas Gabrielsson.

Konferensen avslutades med ett samtal där ordförandena för de tre nordiska organisationerna fick ge sin syn på framtidens utmaningar och möjligheter.

- Vi får inte fokusera för mycket på problemen med att vara företagare. Det är trots allt väldigt kul och det borde lyftas fram mera, sade Sacos Göran Arrius.

Vill du ta del av hela konferensen i efterhand? Gå till Saco Play.
Hela Annie Lööfs (C) tal finns på regeringens hemsida.