Kommissionen tvingas se över Monti II

Efter påtryckningar från bland annat Saco röstade riksdagen i början av maj enhälligt nej till Monti II-förordningen. Nu sällar sig ytterligare elva nationella parlament till nejsägarna och EU-kommissionen tvingas se över förslaget. – Det är roligt och visar att vårt arbete lönar sig, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

Publicerad: Torsdag 24 maj 2012

Senast uppdaterad: Torsdag 31 jul 2014

Nyckelord:
Internationellt

Monti II-förordningen kom till som ett svar på de problem som EU-domstolen skapat genom domen i Lavalmålet och andra liknande mål.

Men förordningen innehöll stora brister, något som påpekades av de Saco, LO och TCO i ett gemensamt brev till arbetsmarknadsutskottet tidigare i år.

Bland annat innehöll förslaget en inskränkning av strejkrätten som skulle strida mot EU:s fördrag. Förordningen skulle också innebära att Sverige och övriga EU-länder kunde komma att bryta mot grundläggande konventioner om förenings- och förhandlingsrätt, enligt centralorganisationerna.

Även riksdagen såg stora problem med förslaget och ansåg att det stred mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Riksdagen avvisade därför förordningen och skickade ett motiverat yttrande till EU.

Något som nu alltså ytterligare elva parlament har gjort, tillräckligt många för att kommissionen ska tvingas se över förslaget.

- Det är roligt och visar att vårt arbete lönar sig, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

Kommissionen har nu tre alternativ, att behålla, ändra eller förkasta sitt förslag. Väljer de att behålla det, hamnar det till slut i ministerådet. Eftersom en tredjedel av de nationella parlamenten är negativa till förslaget är det då högst osannolikhet att det antas.

Väljer de att ändra förslaget betyder det en ny behandling med allt vad det innebär. Ett nytt förslag kommer alltså inte att se dagens ljus på lång tid framöver.

Förpassas det till papperskorgen innebär det att kommissionen får arbeta vidare med utstationeringsdirektivet, utan de delar som ingår i Monti II.

- Det är svårt att säga hur kommissionen kommer att agera. Rent teoretiskt skulle de kunna välja att behålla det som det är, men det får de omöjligt gehör för i ministerådet, säger Lena Maier Söderberg och fortsätter:

- Jag har också svårt att se hur ett ändringsförslag skulle kunna se ut med tanke på det massiva motstånd som nu har visat sig.