Konsumenterna förlorare på fri flytträtt

Det är olyckligt att utredaren inte mer aktivt sökt kunskap om tjänstepensionsavtalen hos arbetsmarknadens parter. I stället utgår förslagen från försäkringsbranschen och dess intressen, skriver företrädare för parterna på den statliga sidan i ett gemensamt brev till Livförsäkringsutredningen.

Publicerad: Onsdag 18 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Socialförsäkringar

En stor del av de svenska arbetsgivarna och deras medarbetare tillhör en arbetsgivarorganisation respektive en facklig organisation och omfattas av kollektivavtal som reglerar villkoren för en anställning. De olika delarna i kollektivavtalen utgör en helhet som innefattar såväl ett ekonomiskt värde som förutsättningarna för när förmåner utges.

Pensionsavtalen i dag innebär ett större åtagande och har ett vidare innehåll än enbart den premiebetalning som betalas i de premiebestämda lösningarna, skriver parterna på den statliga sidan, inklusive Saco-S, Akademikeralliansen och OFR, i ett gemensamt brev till Livförsäkringsutredningen.

Enligt Livförsäkringsutredningens förslag ska en försäkrad kunna flytta hela värdet av en eller flera pensionsförsäkringar till en annan ny försäkringsgivare. Denna rätt föreslås gälla även retroaktivt. Uttaget regleras endast av lagstiftningen.

I kollektivavtalen regleras inte bara pensionsavgifter utan även förutsättningarna för tjänstepensionen i övrigt. Om pensionspremier som inbetalats inom ramen för avtalet kan placeras utanför kollektivavtalets bestämmelser har den avtalade förmånen förändrats. Därmed reduceras den avtalade förmånen till att enbart vara en premiesumma som inte följer kollektivavtalade bestämmelser.

Förslaget respekterar inte parternas autonomi eller kollektivavtalens villkor, skriver parterna i brevet:

"Det är olyckligt att utredaren inte mer aktivt sökt kunskap om tjänstepensionsavtalen hos arbetsmarknadens parter. I stället utgår förslagen snarare från de experter som representerar försäkringsbranschen och deras intressen. Vi hade kunnat bidra med mer konstruktiva förslag som möjliggjort en lösning inom ramen för partssamverkan", skriver de och fortsätter:

"Om parterna berövas möjligheten att reglera tjänstepensionsförmånerna, undergrävs i slutändan möjligheterna att överhuvudtaget teckna tjänstepensionsavtal."