"Saco äger begreppet akademiker"

Akademiker, kunskap och profession. Det är orden som främst förknippas med Saco bland politiker, medier och förtroendevalda, enligt en undersökning från Novus.

Publicerad: Onsdag 25 jan 2012

Saco undersöker med jämna mellanrum inställningen till organisationen och dess varumärke. Undersökningen fokuserar på tre grupper, politiker, journalister och förtroendevalda inom Sacofederationen. Den senaste studien genomfördes i höstas.

Och det har skett en klart positiv förflyttning när det gäller inställningen till Saco. Allt fler är positiva till organisationen och även förtroendet har ökat, enligt rapporten.

Positionen har framför allt stärkts bland de förtroendevalda, det vill säga Sacos egentliga uppdragsgivare. Två av tre förtroendevalda tycker att Saco är en tydlig aktör på den svenska arbetsmarknaden och såväl kännedom som inställning har utvecklats positivt jämfört med den tidigare undersökningen från 2008.

Saco förknippas dessutom med en rad olika begrepp där "akademiker" är det vanligast förekommande.

- Saco äger begreppet akademiker. Det finns ingen annan organisation som förknippas lika starkt med det, säger Gun Pettersson på företaget Novus som genomfört undersökningen på uppdrag av Saco.

Övriga begrepp som förknippas mest med Saco är kunskap, profession, trovärdig, oberoende och individen i centrum.

- Det är oerhört kraftfulla ord i grupper som är viktiga för Saco, säger Gun Pettersson.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV