Saco invald i ny delegation för att främja jämställt arbetsliv

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har fattat beslut om att förordna 10 ledamöter till regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. Lena Granqvist, ekonom på Saco, är en av de utsedda personerna.

Publicerad: Tisdag 10 jul 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad,
Lön & livslön

Saco har utvecklat begreppet livslön  och även diskuterat hur den samlade lönen och inkomsten under ett helt liv påverkas av en mängd individuella val och politiska beslut. Detta synsätt framgår också tydligt i direktivet till delegationen:

En utgångspunkt för delegationens arbete ska vara den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna ansvarar för lönebildningen. Delegationen ska uppmärksamma frågor om livsinkomst och om hur individuella val vid en tidpunkt i livet kan få konsekvenser senare i livet. Individers val av exempelvis utbildning, deltidsarbete och anställning har betydelse för löneskillnader och jämställdhet i arbetslivet. Valen är fria, men de får konsekvenser på lön, pension och livsinkomst.

- Jag tror Sacos studier kan bidra på ett bra sätt i delegationen. Med den erfarenhet och syn vi har på individuell lönesättning på lokal nivå står vi också för ett perspektiv många andra inte har, säger Lena Granqvist.

Delegationen har i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas. Delegationen ska också lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet.

- Det ska bli kul att delta i delegationens arbete som ledamot. Jag har tidigare skrivit underlagsrapporter till den så kallade Kvinnomaktutredningen -97 och till Utredningen om den könsuppdelade arbetsmarknaden -04. Nu ser jag fram emot att få delta i dessa angelägna frågor och att synas mer i debatten och att utforma förslag på hur oönskade skillnader kan bearbetas.

Uppdraget ska slutredovisas den 24 oktober 2014.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64