Stöd för att lägga ner PPM

Nej, ingen skulle sörja om PPM lades ner. Om det inte fanns möjlighet att välja hur en del av avsättningen till den allmänna pensionen ska placeras. Det var det entydiga svaret när Sacos ordförande Göran Arrius talade inför delegaterna på Sacorådet i Göteborgs stad.

Publicerad: Onsdag 7 mar 2012

Nyckelord:
Anders Jonsson

Ingen av deltagarna i Sacorådets årsstämma hävde upp sin röst för att försvara avsättningen till PPM. Tvärtom, alla som yttrade sig tyckte att Sacos idé om att förstärka AP-fonderna var bra.

– Det är det här som är det trevligaste med att vara Sacoordförande, att vara ute och träffa er som gör det verkliga jobbet på arbetsplatserna, sa Göran Arrius.

Tidigare under dagen hade han besökt akademikerföreningen på Saab Technology i Göteborg samt haft ett möte med Göteborgs-Postens ledarredaktion.

Ombuden på Sacorådet i Göteborgs årsmöte fick utöver diskussionen om pensionerna höra en redogörelse för hur de nordiska facken lyckats påverka utvecklingen inom EU.

– Våra jurister har varit framgångsrika och fått in garantier för att lönebildningen ska kunna fortsätta att skötas på nationell nivå av arbetsmarknadens parter.

Göran Arrius gladde sig också åt att Sacos krav på en ny omfattande skatteöversyn på senare tid fått ett allt starkare stöd av allt från arbetsgivarna i Almega till LO-ekonomerna.

Han berättade även om Sacos satsning på chefsfrågan. Ett initiativ som fått Ledarnas VD Per Hedelin att twittra: ”Handsken är kastad”.

Efter Göran Arrius framträdande betades årsmötesförhandlingarna av i rask takt. Marie Sandén, fick förnyat förtroende som ordförande för akademikerna i Göteborgs stad.

Därefter väntade buffén som var uppdukad i valven i Ostindiska kompaniets gamla lagerlokaler.