Utredningens förslag hotar opartiskheten

Sammanslagningen av de tre myndigheterna på utbildningsområdet riskerar att gå ut över Sveriges studenter. Om utredningens förslag blir verklighet hotas opartiskheten på ett principiellt plan som inte är förenligt med en nationell och oberoende studieinformation, befarar Saco.

Publicerad: Onsdag 14 mar 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Nyligen presenterades en statlig utredning som föreslår en sammanslagning av myndigheterna på utbildningsområdet. Verket för högskoleservice, Högskoleverket och Internationella programkontoret ska slås ihop till två nya myndigheter, enligt förslaget.

Saco ser flera risker med utredningens förslag, något som kan komma att gå ut över landets studenter.

År 2010 gavs de tre myndigheterna drygt 253 miljoner i ramanslag. 2013 års budget för de två nya myndigheterna föreslås bli drygt 235 miljoner.

Saco ställer sig frågande till om det är rimligt göra så stora besparingar som utredaren föreslår. Inte minst med tanke på de nya myndigheternas betydelse för lärosätenas verksamhet och för landets studenter och lärare.

Vidare är Saco kritiskt till förslaget om att dra ner på gransknings- och informationsavdelningarna. Neddragningarna riskerar att försämra tillgången till värdefull information om högskolesektorn samt försvåra för studenterna att göra välgrundade studieval.

Även myndigheternas opartiskhet hotas av utredningens förslag. Att den nya servicemyndigheten föreslås få en styrelse bestående av företrädare för lärosätena innebär ett principiellt problem.

Informationen till studenterna ska ges med de sökandes bästa för ögonen. Om styrelsen består av representanter för lärosätena kan det mycket väl uppstå en intressekonflikt mellan lärosätenas intressen och studenternas. Om utredningens förslag blir verklighet hotas därför opartiskheten på ett principiellt plan som inte är förenligt med en nationell och oberoende studieinformation.

Läs gärna Sacos remissvar för mer information om synpunkterna på förslaget. Du hittar länken till vänster.