Bred överenskommelse mellan Saco-P och Almega

Almega och akademikerförbunden inom Saco-P har för första gången tecknat en bred överenskommelse för samtliga stora kollektivavtalsområden. Parterna skriver i en gemensam avsiktsförklaring att man tillsammans tänker bygga framtidens kollektivavtal där grunden är relationen mellan medarbetaren och närmaste chef.

Publicerad: Måndag 15 apr 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Parterna skriver i ett pressmeddelande på måndagen att avtalet innehåller löneökningar på 6,8 procent under tre år och en sjätte månad med föräldralön. Tyngdpunkten i avtalen är dock det gemensamma partsarbetet med att utveckla framtidens kollektivavtal.

Almega och akademikerförbunden kommer under avtalsperioden att arbeta med följande frågeområden:

  •  Det gränslösa arbetet. Ett utvecklingsarbete för att stimulera arbete och arbetsformer som möjliggör ett hållbart arbetsliv genom hela karriären.
  • Lönebildning. Lön ska sättas lokalt utifrån företagets förutsättningar och medarbetarens prestationer.
  • Moderna och flexibla kollektivavtal som ger medarbetaren frihet och makt att träffa överenskommelser med chef och företag.

De områden där avtal nu har tecknats är IT, Telekom, Almega Tjänsteföretagen – tjänstemän, Almega Tjänsteföretagen – revision och konsult, Medieföretagen samt Svenska Teknik & Designföretagen, och berör sammanlagt c:a 130 000 medarbetare.