Dubbelanslutning med Unionen upphör

Akademikerförbunden har kommit överens om att det inte längre ska vara möjligt att samtidigt vara medlem i ett akademikerförbund och Unionen till en medlemsavgift. Möjligheten att vara dubbelansluten medlem upphör 1 juli 2013.

Publicerad: Måndag 18 mar 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Tanken bakom dubbelanslutningen var att stärka och trygga det fackliga arbetet och medlemmarna på arbetsplatsen. I dag har dock dubbelanslutningen utvecklats till en ineffektiv form av samarbete som skapar otydlighet om vem som företräder medlemmen, enligt de elva Sacoförbund som i dag meddelar Unionen att de säger upp avtalet om dubbelanslutning.

Uppsägningen innebär att de medlemmar som idag är dubbelanslutna senast den 30 juni måste välja vilket förbund och därmed också vilken lokal förening de vill tillhöra. Under måndagen skickas en första information per e-post till de medlemmar som är med i både Unionen och något av akademikerförbunden. Breven skickas från medlemmens eget förbund och kan därför se något olika ut.

Alla medlemmar kommer även att få information om vad som händer, hur de ska göra för att välja förbund och vad som gäller deras a-kassa, inkomstförsäkringar och eventuella andra försäkringar som de tecknat via sitt medlemskap. I maj kommer ytterligare en information att nå medlemmarna.

Vill du veta mer om bakgrunden till förändringen och hur det påverkar dig som medlem i ett Sacoförbund? Läs mer på Sveriges Ingenjörers weebplats.