Göran Arrius ska leda parternas integrationsarbete

Sacos ordförande Göran Arrius är ny ordförande för Ria, Rådet för integration i arbetslivet. Rådet har till uppgift att vidareutveckla integrationsarbetet och ordförandeskapet roterar var sjätte månad mellan medlemsorganisationerna.

Publicerad: Onsdag 27 nov 2013

Nyckelord:
Integration

Rådet för integration i arbetslivet, Ria, består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet.

Ria verkar för ökad integration på en rad olika sätt, bland annat genom att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika organisationerna. Utöver det uppmärksammar Ria myndigheter och politiker på strukturer som bör förändras, gör arbetsplatsbesök, ordnar seminarier samt utvecklar och sprider informations- och utbildningsmaterial.

Ordförandeskapet roterar var sjätte månad mellan medlemsorganisationerna som förutom Saco består av TCO, LO, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, och SKL.

Läs mer om Ria här