Ingångslönen avgörande för din löneutveckling

Akademiker omfattas av individuell lönesättning. Den lön du förhandlar dig fram till på ditt första jobb efter examen är viktig och ligger till grund för din framtida löneutveckling. Kommer du in på en för låg ingångslön kan det vara svårt att ta igen.

Publicerad: Tisdag 23 apr 2013

Nyckelord:
Lön & livslön
  • Förbered dig genom att orientera dig om ditt marknadslöneläge. Du kan använda Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikerlöner, för att skaffa dig en uppfattning om faktiska ingångslöner och ta fram lönestatistik baserad på examensår, utbildning, befattning, arbetsmarknadssektor, arbetsområde och region.
  • Du kan både se lönestatistik för ditt förbunds yrkesgrupper och utbildningar men också för samtliga Sacoförbunds yrkesgrupper och utbildningar.
  • Tänk på att lönerna i Saco Lönesök avser förra årets löner (2012).
  • Kontakta ditt förbund om du vill ha ytterligare hjälp att tolka och använda lönestatistiken för att bedöma ditt marknadslöneläge.
  • Lönen är individuell och kom ihåg att lönestatistiken anger vad andra har, inte vilken lön du bör ha. Tänk också på att lön kan vara mer än kontant ersättning.
  • Om du vill ha ytterligare tips och råd om hur du kan tänka runt din ingångslön kan du också läsa vidare på ditt förbunds hemsida.

Länkar till Sacoförbundens sidor om lönesamtal. De har du nytta av oavsett om det är ditt första lönesamtal eller om du är längre fram i karriären:

Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK
Jusek
KyrkA
LSR
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Officersförbundet
Reservofficerarna
Trafik och järnväg
SRAT
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Tandläkarförbund
SULF
Sveriges Veterinärförbund