Jämnt mellan blocken inom Saco

Sacoförbundens medlemmar är splittrade politiskt. Det skiljer endast en procentenhet mellan blocken och inget av dem får egen majoritet, visar Statistiska centralbyråns senaste undersökning av svenskarnas partisympatier.

Publicerad: Onsdag 4 dec 2013

Senast uppdaterad: Fredag 25 jul 2014

Statistiska centralbyråns senaste mätning av svenskarnas partisympatier visar att det i princip är dött lopp mellan blocken för Sacoförbundens medlemmar.

Allianspartierna får 48,7 procent av sympatierna och S, MP och V, 49,6 procent. Därutöver får Sverigedemokraterna 1,1 procent och övriga partier 0,5 procent.

Moderaterna är största parti, följt av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Av de manliga medlemmarna sympatiserar drygt var tredje med Moderaterna och av kvinnorna anser var femte att Miljöpartiet är bästa parti, enligt mätningen.

Sacomedlemmarnas partisympatier:

M: 29,2
C: 5,0
FP: 10,5
KD: 4,0
MP: 17,7
S: 22,3
V: 9,6
SD: 1,1 
Övriga: 0,5

Källa: SCB