Livslönen - en av Sacos hjärtefrågor

Livslön är ett känt Sacobegrepp. För akademiker med obetalda studieår är det viktigt att ta hänsyn till hela livets inkomster. Och det finns en tydlig koppling mellan livslönen och lönespridningen inom ett yrke, visar Sacos studier.

Publicerad: Torsdag 7 feb 2013

Nyckelord:
Lön & livslön

Saco har länge pratat om löner ur ett större perspektiv än vad som syns i lönekuvertet i slutet av månaden. Hela livets inkomster bör räknas, inte minst för akademiker som har långa studieperioder utan lön bakom sig samtidigt som de har stora studieskulder som måste betalas tillbaka.

Och en akademisk examen är lönsam för de allra flesta, visar Sacos studier. En treårig högskoleutbildning ger i snitt sju procent högre livslön jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Skillnaderna är dock stora. När Saco i sin senaste rapport analyserade livslönen inom olika akademikeryrken visade det sig att en del utbildningar rent av innebar en ekonomisk förlust jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Det handlar bland annat om lärare, arbetsterapeuter och tandhygienister. Högst avkastning på studierna hade civilekonomer, jurister och läkare.

Det finns också ett tydligt samband mellan individens karriärmöjligheter och lönespridningen inom ett yrke. Yrken med låg lönespridning har också låg avkastning på utbildning och vice versa. Inom yrken som läkare och ekonomer med höga löner finns det även stor lönespridning.

Till exempel kan en arbetsterapeut när han eller hon går i pension se fram emot en lön som endast är 1,3 gånger så hög som den för en nyutexaminerad. För ekonomer är motsvarande siffra 2,9.

Och tvärtemot vad som brukar framföras i den allmänna debatten har inte lönespridningen i samhället ökat, snarare tvärtom. Något som även organisationen Ledarna uppmärksammar i sin nya Lönekarriärbarometer.

Sacos åsikt är att utbildning och ansvarstagande ska löna sig. För att det ska bli verklighet måste det finnas möjlighet att göra lönekarriär inom ett yrke. Det är en förutsättning för att få avkastning på studieåren och förbättra sin livslön.

Är du intresserad av att läsa mer om Sacos arbete med livslön? Du hittar länkarna till vänster.