Många frågor om ny lönemodell

Individuell lönesättning är framtiden. Det var temat när Sacos ordförande Göran Arrius nyligen besökte akademikerföreningen på Scania i Södertälje.

Publicerad: Fredag 24 maj 2013

Nyckelord:
Lön & livslön

Akademikerna på Scania i Södertälje är just nu i full färd med att gå över till individuell lönesättning. Exakt hur det kommer att fungera lokalt är inte klart än, men för att lära sig mer om processen hade den lokala akademikerföreningen bjudit in Sacos ordförande, Göran Arrius.

Individuell lönesättning är i ropet just nu. Sacos inställning är att det är bra. Den centraliserade fördelningen av lönerna fungerade när många arbeten var standardiserade och medarbetarna utbytbara mot varandra. Så ser det inte ut längre. Kraven på medarbetarnas kompetens har ökat, vilket gör det allt viktigare att värdera och belöna individens insatser.

Akademikerföreningen på Scania samlar 1 800 personer och av dem hade drygt 130 stycken bänkat sig för att ta del av Göran Arrius tankar. En stor majoritet var ingenjörer, men även jurister, ekonomer och humanister fanns representerade bland åhörarna.

Och frågorna var många. Göran Arrius hann knappt säga ”hej” innan den första publikfrågan kom. ”Hur ska jag tänka kring lönesamtalet”, ”Gynnar inte lönesamtalet den som kan ta för sig ”och ”Vad är egentligen fackets roll när medlemmarna själv förhandlar sin lön?”, var några av frågorna som kom upp under besöket. 

Fackets roll har förändrats. Arbetsbördan har dock inte minskat, tvärtom. I stället för förhandla löner har ombudsmännen fått en rådgivande roll och fungerar i dag som bollplank inför lönesamtalet. Sacoförbunden har som ett led i det arbetet tagit fram Sveriges bästa lönestatistikdär medlemmarna själva kan ta reda på aktuellt löneläge och förbereda sig inför samtalet med chefen. 

Göran Arrius pratade under sitt anförande bland annat om vikten av att ha en genomarbetad löneprocess, om lönespridningens betydelse för karriären samt hur lönesamtalet leder till högre kvinnolöner. Men framför allt om det tunga ansvar som vilar på arbetsgivare, fack och anställda för att den individuella lönesättningen ska fungera. 

Det krävs nämligen att chefen har ett tydligt mandat att sätta lön samtidigt som medarbetarna tar ansvar och förbereder sig inför lönesamtalet. Fack och arbetsgivare måste därutöver se till att förhandla fram en löneprocess som har stöd hos såväl fackmedlemmar som företagsledning. 

Eller som Göran Arrius sammanfattade det:

- Min erfarenhet är att en fungerande modell för individuell lönesättning kräver tidsramar, tydliga lönekriterier samt att lönesamtalet har en uttrycklig koppling till utvecklingssamtalet. En sådan process tar tid, men det är absolut värt det i slutändan.

Läs mer på Sacobloggen om Göran Arrius och Sacos tankar kring individuell lönesättning. 

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10