Nya ledamöter i Saco Chefsråd

Folksams vd Jens Henriksson och Jens Mattsson, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, är nya ledamöter i Sacos Chefsråd. – De är ytterst kompetenta ledare och jag är övertygad om att de kommer bidra med värdefulla perspektiv till chefsrådet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 8 nov 2013

Nyckelord:
Chef & ledare

Saco Chefsråd är ett fristående råd med chefer från olika branscher och med olika professioner. Rådet har bildats för att stärka kunskapen inom Sacofederationen om chefers arbetssituation, villkor och strategiska utmaningar.

Chefsrådet leds av Sacos ordförande Göran Arrius och träffas omkring fyra gånger per år för att diskutera chefsfrågor ur ett fackligt och strategiskt perspektiv.

I dag kan Saco presentera två nya namn i rådet. Det är Folksams vd Jens Henriksson och Jens Mattsson, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, som i framtiden kommer bidra med sin expertis i rådet.

Nytillskotten innebär att Palle Lundberg, som lämnade rådet tidigare i våras, ersätts samt att rådet utökas med en person.

– Jens Henriksson och Jens Mattsson är ytterst kompetenta ledare och jag är övertygad om att de kommer bidra med värdefulla perspektiv till chefsrådet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Fakta om de nya ledamöterna:

  •  Jens Henriksson är koncernchef och vd för Folksam. Han har tidigare varit vd för Nasdaq OMX Stockholm samt arbetat på Swedbank, IMF och Finansdepartementet. Jens är civilekonom, civilingenjör och fil.lic. i nationalekonomi.
  •  Jens Mattsson är generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, sedan 2012. Han har också varit operativ chef och avdelningschef på Karolinska Institutet. Innan dess arbetade han under flera år på SVA, där han bland annat var avdelningschef och ingick i myndighetens ledningsgrupp. Han är docent i molekylär parasitologi och disputerad i mikrobiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där han också har varit biträdande prefekt.

Läs mer om Saco Chefsråd

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10