Saco föreslår kunskapscentrum för arbetsmiljö

I en gemensam skrivelse föreslår Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen att regeringen inrättar ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö.

Publicerad: Tisdag 5 mar 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

- Arbetsmiljöfrågan är viktig både för fackliga organisationer och arbetsgivare. I diskussionen om hur vi når ett långsiktigt hållbart arbetsliv hamnar arbetsmiljön i fokus, säger Karin Fristedt, arbetsmiljöutredare på Saco.

Parterna ser behovet av en sammanhållande aktör inom arbetsmiljöområdet som bland annat kan upprätta och underhålla register över publikationsdatabaser och forskargrupper inom arbetsmiljöområdet. Idén är att centret ska fungera som en knutpunkt för den inhemska arbetsmiljöforskningen och för de internationella kontakterna inom området.

Tanken är att kunskapscentret också ska verka för att utveckla kunskapsförmedlingen om arbetsmiljöforskningens resultat till arbetslivet.

Här kan du läsa hela skrivelsen.

 

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33