Seminarium: Individuell lönesättning i praktiken

Det är inte bara medarbetarna som våndas inför lönesamtalet. Att sätta lön kan vara svårt och som chef är det viktigt att ha tydliga kriterier att arbeta efter. Men hur går lönesättningen till i praktiken och hur är lönekriterierna egentligen utformade? Saco släpper nästa vecka en rapport om besluts - och tolkningsproblem i individuell lönesättning.

Publicerad: Tisdag 2 apr 2013

Nyckelord:
Lön & livslön

Forskaren Stig Blomskog har på uppdrag av Saco har tagit fram en rapport om problemen som kan uppstå vid individuell lönesättning.

Lönekriterierna fyller en central funktion i den lokala och individuella lönesättningen. De ska ge medarbetarna information om vad som påverkar lönen och samtidigt vara ett stöd för de lönesättande cheferna. Lönekriterierna gör det också möjligt att omvandla information om medarbetarnas arbetsinsatser till lön och därmed blir det också möjligt att sprida lönerna. På så vis kan kriterierna också ha stor betydelse för verksamhetens utveckling och resultat.

Trots att kriterierna anses som viktiga för den individuella lönesättningen finns det få studier av hur lönekriterier används i praktiken, hur de kopplas till medarbetarnas lön eller om de ger chefen stöd i lönesättningen.

Rapporten ger flera intressanta bidrag till diskussionen om den individuella lönesättningen. Den diskuterar bland annat utformningen av lönekriterier och deras koppling till verksamheten, samt hur lönesättningen påverkas om något eller några kriterier har större betydelse än andra.

Rapporten presenteras på ett seminarium hos Saco den 8 april kl 13-15. Seminariet vänder sig i första hand till dig som är lönesättande chef eller till dig som arbetar med lönebildningsfrågor, men även andra med intresse för frågorna är välkomna.

Anmälan senast den 4 april.

Stig Blomskog är högskolelektor i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi vid Södertörns högskola och är specialiserad på värderingsmetoder som tillämpas vid lönesättning inom företag och organisationer.