Stärk studenterna i utbildningsvalet

Högskolevalet är ett av de viktigaste du gör i livet och just nu sitter tusentals ungdomar och försöker hitta rätt i utbildningsdjungeln. I dag är det dock omöjligt att välja utbildning efter kvalitet. Så här vill Saco förbättra informationen till studenterna.

Publicerad: Tisdag 15 okt 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I dag är sista dagen att söka till vårens kurser på högskolan. Fyra av tio 24-åringar har påbörjat högskolestudier, visar nya siffror från Universitetskanslerämbetet. Samtidigt vet vi många av dem inte fullföljer sina studier och att bristande kvalitet är en bidragande faktor.   Saco släppte nyligen en rapport som visar att det är omöjligt att välja utbildning på grund av kvalitet.  Hur mycket lärarledd undervisning ger en viss utbildning? Hur många av de undervisande lärarna har forskarutbildning? Har lärarna relevant yrkeserfarenhet? Dessa viktiga aspekter går inte att utläsa ur dagens statliga utvärderingar.
Sacos rapport visar att det går att stärka studenterna i utbildningsvalet och samtidigt höja utbildningskvaliteten. Då måste minst tre åtgärder genomföras:

  • Skilj utvärderingar av resultat från studentinformation om utbildningskvalitet.
  • Inrätta ett centralt informationsstöd för studenter att jämföra och välja utbildningar efter kvalitet och utifrån enskilda studenters behov.
  • Ge studenterna verktyg för att avgöra vilken kvalitetsnivå en viss utbildning håller.

Läs mer om Sacos förslag här och ladda ner rapporten här.