Ta del av Sacos forskning på jämställdhetsområdet

Kvinnor och män bedöms efter olika måttstockar och det påverkar deras karriärmöjligheter, visar Sacos utredningar.

Publicerad: Fredag 8 mar 2013

Nyckelord:
Jämställdhet

I samband med internationella kvinnodagen vill vi på Saco påminna om de utredningar som vi har tagit fram om akademikernas villkor på arbetsmarknaden, villkor som i hög grad styrs av om du är man eller kvinna.

I tre av fyra akademikeryrken finns en löneskillnad som med Sacos statistik inte går att förklara på annat sätt än att den beror på könet. I två av tre akademikeryrken finns dessutom löneskillnader som orsakas av att männen är överrepresenterade på de högsta befattningarna. Glastaket är alltså en starkt bidragande orsak till löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga akademiker.

Saco har sedan lång tid tillbaka ett starkt engagemang på jämställdhetsområdet och våra utredare har under årens lopp publicerat flera rapporter och studier.

Vill du veta mer om kvinnliga och manliga akademikers villkor på arbetsmarknaden? Läs våra rapporter, du hittar länkarna under Läs mer i ämnet.

Läs även: "Helhetsgrepp för att krossa glastaket"