Välkommet förslag för ökad rörlighet

EU-kommissionen vill att medlemstaterna ska se över sina reglerade yrken. Syftet är att förenkla för medborgarna att arbeta inom unionen. Saco välkomnar initiativet.

Publicerad: Fredag 4 okt 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt

En rad yrken är i dag reglerade. Med det menas att du måste ha genomgått en viss utbildning, fått en viss certifiering eller uppnått andra krav som myndigheterna satt upp för att få arbeta inom yrket.

Regleringen är till för att säkerställa att personen i fråga har tillräcklig kompetens och fungerar som typ av kvalitetsstämpel. I Sverige gäller det till exempel läkare, elektriker och sjukgymnaster.

I andra länder ser det annorlunda ut och antalet yrken som är reglerade skiljer sig åt. Sverige har till exempel 85 yrken som är reglerade, Estland 47 och Polen hela 372, enligt EU:s gemensamma databas.

EU-kommissionen vill nu att medlemsländerna ska gå igenom sina reglerade yrken, motivera varför de är reglerade samt fundera över om det finns andra sätt att skydda patienter och konsumenter.

Syftet är att öka rörligheten inom unionen och underlätta för medborgarna att arbeta inom sina respektive yrken.

Saco välkomnar kommissionens initiativ. Rörligheten på den inre marknaden är en av EU:s grundpelare. Alla tjänar på om medborgarna snabbare får arbeta inom det som de är utbildade för.

- Många av Sacoförbundens medlemmar ser framför sig en internationell karriär. Förhoppningsvis leder det här till större möjligheter för dem att arbeta i andra EU-länder samtidigt som medborgare från andra länder snabbare kan komma i arbete i Sverige, säger Åsa Ehinger Berling, internationell sekreterare på Saco.