Därför måste taket i a-kassan höjas

Taket i a-kassan har legat still sedan 2001. Det är inte acceptabelt. En dynamisk arbetsmarknad kräver en hållbar arbetslöshetsförsäkring.

Publicerad: Måndag 1 dec 2014

Senast uppdaterad: Måndag 1 dec 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Hur hög är a-kassan i dag?

I dag kan du få ut maximalt 14 960 kr före skatt om du blir arbetslös, oavsett tidigare inkomst. En person som tjänar 30 000 kronor får sin inkomst halverad vid arbetslöshet. Tjänar du 40 000 kronor blir a-kassan mindre än hälften.

Den nya regeringen vill höja taket i a-kassan. Vad tycker Saco om det?

Det är glädjande. Regeringen vill höja taket från 680 kronor per dag till 910 kronor per dag under de 100 första dagarna av ersättningsperioden. I praktiken betyder det att den som tjänar 25 000 kronor i månaden kommer att få ut 80 procent av sin lön den första tiden. Därefter ska ersättningen uppgå till 760 kronor per dag. Det är ett steg på vägen mot en fungerande arbetslöshetsförsäkring som vi inom Sacofederationen arbetat för länge.

Har inte Sacoförbunden inkomstförsäkringar?

Jo, det stämmer. Nio av tio av Sacoförbundens medlemmar tjänar mer än taket i a-kassan. En plötslig organisationsförändring på arbetsplatsen kan därför leda till en kraftigt försämrad ekonomi för den som blir av med jobbet. För medlemmarna i 17 av Sacos 22 förbund ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften. Medlemmar i övriga förbund har möjlighet att teckna privata försäkringar vid sidan om det fackliga medlemskapet. Taket i försäkringen varierar beroende på vilket förbund du tillhör och uppgår till 80 procent av lönen för inkomster mellan 50 000 och 100 000 kronor.

Spelar det då någon roll för mig som medlem om taket höjs eller inte?

Absolut. Sacoförbundens medlemmar betalar i dag tre gånger för sitt inkomstskydd. Först avgiften till a-kassan, sedan arbetsmarknadsavgiften som arbetsgivarna betalar in och sedan avgiften till inkomstförsäkringen. Det är orimligt. Det ska finnas en tydlig koppling mellan vad du betalar in och vad du får ut. Det finns även fackförbund med hög arbetslöshetsrisk utanför Saco som har svårt att teckna en inkomstförsäkring till en rimlig kostnad för sina medlemmar. En dynamisk arbetsmarknad kräver en hållbar arbetslöshetsförsäkring. Det tjänar alla på.