Enighet om behovet av skattereform

Det rådde stor enighet om behovet av en ny skattereform under Sacos seminarium på tisdagen. Utmaningen blir att övertyga politikerna. – Det är kanske dags för LO och Saco att tillsammans med TCO göra påstötningar mot politikerna, sade LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

Publicerad: Tisdag 9 dec 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 9 dec 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Sverige har EU:s högsta skatter på arbete, världens högsta marginalskatter och hälften så hög avkastning på utbildning jämfört med snittet för övriga OECD-länder. Det minskar i sin tur drivkrafterna för utbildning och ansvarstagande och måste förändras om vi ska klara den globala konkurrensen.

Det är utgångspunkterna för den skatterapport som Sacos samhällspolitiska chef Robert Boije kom med i höstas och som på tisdagen var föremål för en paneldebatt bestående av Robert Boije, professor Lars Calmfors från Stockholms universitet, Åsa Hansson från Lunds universitet samt Ola Pettersson, chefsekonom på LO.

Och deltagarna var rörande överens om behovet av en ny skattereform. Även innehållet var de i stort sett överens om. Skatten på arbete bör sänkas, momsen bör bli enhetlig och det bör införas någon form av fastighetsbeskattning.

- Marginalskatterna måste sänkas. I dag ligger den högsta skatten på 57 procent och den sittande regeringen vill höja den till 60 procent. Vi tycker att det är fullt rimligt att man får behålla hälften av en löneökning, sade Robert Boije.

Åsiktsskillnaderna bland paneldeltagarna handlade om detaljer och då i synnerhet om fastighetsskattens utformning. Saco föreslår i rapporten att fastighetsskatten bör ses över. Panelen ville gå längre än så. Lars Calmfors var till exempel tydlig med att han ville se en progressiv beskattning av fastigheter och Åsa Hansson förordade en kommunal beskattning för att på så sätt kunna sänka den kommunala inkomstskatten.

Ola Pettersson kommenterade inte närmare de konkreta förslagen i Sacos skatterapport utan nöjde sig med att lyfta fram behovet en ny skattereform, en reform som han menade behövs för att vi ska få ett bättre Sverige. Sacos rapport skulle mycket väl kunna användas som grund för en parlamentarisk utredning, menade han.

- Det kanske är dags för LO och Saco att tillsammans med TCO göra påstötningar mot politikerna för att få till stånd en diskussion. En ny skattereform är en av landets stora reformutmaningar, sade Ola Pettersson.

Och några problem för de fackliga centralorganisationerna att komma överens såg han inte.

- Skulle LO och Saco få uppdraget att utforma ett nytt skattesystem så skulle vi fixa det på en vecka.