Förändra arbetslivet viktigare än att skruva i socialförsäkringarna

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) presenterade idag den fjärde forskningsantologin Jämställdhet i socialförsäkringen. Ett antal forskare har tittat närmare på bland annat hur pensionerna, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen faller ut för kvinnor och män.

Publicerad: Fredag 21 nov 2014

Senast uppdaterad: Fredag 21 nov 2014

Nyckelord:
Jämställdhet,
Socialförsäkringar

- Min reflexion är att faktorerna som skapar ojämställdhet i utfallen i socialförsäkringarna återspeglar de faktorer som skapar ojämställdhet i arbetslivet: skillnader i löner, löneutveckling, karriärmönster, deltid, arbetsvillkor, arbetsmiljö, obetalt hemarbete, frånvaro från arbetsmarknaden, osv. Dock är socialförsäkringssystemen könsneutralt utformade och så ska det vara, sa Lena Granqvist, Saco och ledamot i JA-delegationen.

En viktig faktor som påverkar arbetslivet och livslönen är valet av utbildning. En annan är om, hur och när man jobbar deltid under sitt yrkesliv.
Den könssegregerade arbetsmarknaden och en ökande psykisk ohälsa bland alla grupper men särskilt bland kvinnor är två andra stora utmaningar

- Systemen är helt beroende av att så många som möjligt kan och orkar jobba ett helt arbetsliv, sa Lena Granqvist.

Vid seminariet deltog redaktörerna för forskningsantologin Eskil Wadensjö och Gabriella Sjögren Lindquist, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, statssekreterare Irene Wennemo, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Elisabeth Svantesson, ordförande i JA-delegationen Anna Hedborg samt från Saco Lena Granqvist.


Se hela seminariet i efterhand via Saco Play