Hur ska Europafacket utvecklas?

Vilken väg ska Europafacket ta framöver. Det var huvudfrågan när Saco fick storfrämmande idag. Reiner Hoffman, ordförande i Tysklands största fackförening DGB, kom för att äta lunch med Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 27 jun 2014

Reiner Hoffman företräder tio gånger fler människor än Göran Arrius. DGB har mer än sex miljoner medlemmar. Hoffman är relativt nyvald och besöket i Sverige är en hans första utlandsresor som ordförande för DGB.

Han har en bakgrund i bland annat Europafacket och utvecklingen där var också en av de viktigaste punkterna under lunchen. Inför Europafackets förestående kongress diskuterades hur ledningen ska kunna stärkas för att få ett större inflytande inom EU.

De pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA om frihandel var också ett samtalsämne under lunchen där Göran Arrius fick möjlighet att tränga lite djupare in hur den tyska fackföreningsrörelsen ser på dem. I gengäld fick Reiner Hoffman en redogörelse för den i grunden positiva hållning som Saco har tillsammans med LO och TCO på en frihandelsuppgörelse.