Intressant idé med stegvis kvalificering till a-kassan

Stegvis kvalificering till a-kassan är en spännande tanke och beskedet om att arbetslösförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring är välkommet. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson satt ner foten i ekots lördagsintervju.

Publicerad: Måndag 13 okt 2014

Ylva Johansson var tydlig med att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring, inte ett allmänt försörjningsstöd. För att kunna få ersättning från a-kassan måste man kvalificera sig genom arbete. Ersättning ska utgå mellan två arbeten. Det är den linje som även Sacos kongress slagit fast.

Problemet är att det med dagens regler kan vara svårt att kvala in till ersättning. Exempelvis ungdomar eller nyutexaminerade akademiker med korta anställningar får ingen ersättning från a-kassan. Därför bryr de sig inte om att ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen.

– Det är intressant när Ylva Johansson vill utreda en stegvis kvalificering. Ungdomar som blir arbetslösa efter tre månaders jobb skulle kanske kunna få ersättning i en månad medan de söker nytt jobb, säger Göran Arrius.

Det skulle göra att fler anslöt sig arbetslöshetsförsäkringen och började bygga upp ett skydd vid arbetslöshet.

– Det är bra att socialförsäkringsutredningen får i uppdrag att utreda hur en stegvis kvalificering ska kunna gå till. Saco är gärna med och bidrar med konstruktiva idéer.

Göran Arrius välkomnar också beskedet att regeringen i budgetpropositionen lägger förslag som återställer inkomsttaket i a-kassan till vad det var när det höjdes senast, nämligen 2002.

– För att inte försäkringen ska urholkas igen borde socialförsäkringsutredningen också komma med ett förslag på hur taket i a-kassan i fortsättningen kan kopplas till löneutvecklingen, avslutar Göran Arrius.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10